tisdag 15 oktober 2013

ATT SNAVA ÖVER SANNINGEN


Har reflekterat över hur många olika utformningar trappor kan ha, skapade av olika material med olika lutning men med samma syfte att ta sig upp eller ned.

På båtar är de ju ofta väldigt branta och kallas där lejdare. Undra om det är bara för att sätta dit landkrabbor man omnämner stege/trappa som lejdare, golv som durk, vägg som skott?

På tal på skott så har älgarna det tufft i skogen så här års. Om det är tufft att skjuta djur eller inte tänker jag ej gå in på här och nu.

Något som jag däremot vet är tufft är att:

"Ibland snavar människor över en sanning - men de flesta reser sig och skyndar vidare som om ingen ting hade hänt."Tänk om de människorna vore lika modiga som de där, jägarna, som siktar med sin gevärspipa och knäpper av och fäller sitt byte. Men det är väl inte så troligt då fega människor ofta beter sig som de där tre aporna som inget ser, inget hör eller inget säger.

 
 
Fast mottot att ”inte se (något ont), inte höra (något ont), inte säga (något ont)” ger uttryck för en buddhistisk tanke egentligen, om att den som inte exponeras för ondska inte heller kommer att reflektera denna ondska i sitt tal och sina gärningar. I västerlandet har dock ordspråkets och motivets betydelse ofta tolkats annorlunda, och förknippats med mentala skygglappar och önsketänkande: att inte vilja se eller erkänna missförhållanden och faror. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentarBlogg listad på Bloggtoppen.se