torsdag 16 januari 2014

VAD ÄR ETT LANDERI

Foto: Thure Nilhén (tidigt 1900-tal)
lånad av Bohusläns Museums arkiv

Engagemanget kring Gula Villan eller som jag hellre vill kalla den Landeriet på Emaus blev stort efter gårdagens artikel i Bohusläningen.


Det startades en grupp för villans bevarande på Facebook och många idéer finns det hur man kan bevara och fylla detta fina hus med aktiviteter för både medborgare och turister.

Själva ordet landeri kommer från tyskans Länderei (ungefär bruksjord), och är en bebyggd, ståndsmässig jordbruksfastighet som ligger inom en stads donationsjord.

Det vill säga mark som av staten tilldelats staden i samband med att staden fick sina stadsprivilegier.
Uddevalla fick sina 1498 och Emaus (Öfre Bodeln omnäms på en karta från 1696) och som landeri år 1740 då  Pehr Schauw och hustru Boel Arvidsdotter bodde här på markerna.

Landeriet ägdes av en medborgare i staden och nyttjades oftast som lantegendom under sommarhalvåret. Därför byggdes bostadshuset oftast endast för detta ändamål, alltså utan särskild värmeisolering.


Landeriet på Liseberg (sommar)

Med tiden kom landerierna dock att bli åretruntbostäder, varvid huvudbyggnaderna byggdes om i klimatvänligare utförande. På landerier bedrevs jordbruk och vanligen boskapsskötsel.
Termen användes i synnerhet i Göteborg, där gårdarna brukades och beboddes av stadens borgare, även om landeriet tillhörde staden. Brukaren betalade därvid arrende. Landerier fanns även i Vänersborg, Karlstad, Uddevalla, Varberg och i Skåne (som länderi), i synnerhet i Helsingborg, där dessa istället ägdes av dem som bebodde och brukade dem.

Ett stort antal landerier kom att rivas då deras marker togs i anspråk i och med städernas expansion under industrialismen. Dock lever många kvar i form av namn på stadsdelar, parker eller nya byggnader, belägna där landerierna tidigare stått.

Landeriet på Liseberg (vinter)
Ett välbevarat landeri i Göteborg är Liseberg. Något som de byggt kringaktiviteter året runt som lockar tusentals besökare varje år.

Fredriksdals museer & trädgårdar i Helsingborg är ett annat landeri som är välbesökt.

Så med rätt inställning till förädling av ett område så kan helst säkert Emaus också bli ett landeri som både medborgare och turister kommer att besöka en gång och en gång till och en gång till....
Just "On more time"...kommer här för att påminna om att återbesök och repriser är en del av livet! 

1 kommentar:

  1. Detta med landeri vad det var för något visste jag ej. Trevlig läsning!

    SvaraRaderaBlogg listad på Bloggtoppen.se