lördag 19 november 2011

GENERÖSA MÄN

Idag uppmärksammas och firas den Internationella mansdagen på olika håll runt om i världen:

Trinidad och Tobago, Jamaica, Australien, Indien, Italien, USA, Nya Zeeland, Brasilien, Moldavien, Haiti, St Ketts och Nevis, Portugal, Singapore, Malta, Sydafrika, Ghana, Botswana, Angola, Zimbabwe, Kroatien, Uganda , Chile, Ungern, Irland, Peru, Kanada, Kina, Vietnam, Pakistan, Danmark, Sverige, Norge, Guyana, Nederländerna, Belgien, Georgien, Argentina, Mexiko, Tyskland, Österrike, Finland, Spanien, Frankrike och Storbritannien.


Dagen instiftades 1999 och 10 år senare ratificerades följande huvudsakliga mål att beakta under internationella mansdagen:
  • Att främja positiva manliga förebilder, inte bara filmstjärnor och idrottsmän, utan vardagliga arbetarklassmän som lever anständiga och hederliga liv.
  • Att fira männens positiva bidrag till samhället, gemenskap, familj, äktenskap, barnomsorg och för miljön.
  • Sätta fokus på mäns hälsa och välbefinnande, socialt, emotionellt, fysiskt och andligt.
  • Att belysa diskriminering mot män, i områden med sociala tjänster, sociala attityder och förväntningar samt juridik.
  • Att förbättra relationerna mellan könen och främja jämställdhet.
  • Att skapa en säkrare, bättre värld, där människor kan vara trygga och växa för att nå sin fulla potential.
Internationella mansdagen har fått stöd från UNESCO:s Director of Women and Culture of Peace, Ingeborg Breines med utlåtandet: “This is an excellent idea and would give some gender balance.”

Detta uttalande känns lite underligt, då vi ju faktiskt lever i en starkt patriarkalisk värld, år 2011!

I nationalencyklopedin kan man läsa att ordet patriarkat betyder: ett familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet.

Det finns dock ett fåtal platser på vårt jordklot där matriarkat råder, dvs en samhällsordning där den sociala, politiska och ekonomiska makten innehas av mödrar och kvinnor. Folkgruppen minangkabu på Sumatra, tuarger i norra Afrika samt en polynesiskt folkgrupp i Stilla Havsområdet har ett uttalat kvinnligt styre.

Stillahavsö......
Hur som helst är det ju bra att det finns någon som styr, och all heder och ära till de beslutsfattande och ytterst generösa männen i världen som tycker att det är okej, att dela sin dag med den Internationella toalettdagen?! Som ju också firas idag, på initiativ av World Toilet Organization, för att man ska ägna en tanke åt alla de personer som lever utan toaletter och värdig hygien.

Känns gott att bo i Euorpa, Sverige, Bohuslän, Uddevalla på något vis. Där vi har toaletter, god hygien och styrande män och kvinnor och då menar jag både, där den politiska makten huserar och ombord på våra skärgårdsbåtar.

//Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentarBlogg listad på Bloggtoppen.se